Rådgivende ingeniørfirma

Flyvestation Karup

På flyvestationen i Karup har vi sammen med vores moderselskab, OJ Rådgivende Ingeniører leveret rådgivning to nye hangarer til forsvaret.

Flyvestation Karup, industri, reference, Oluf Jørgensen

Rådgivningsydelser

Rådgivningsydelserne er udført i samarbejde med vores moderselskab, OJ Rådgivende Ingeniører, og omfatter flg.:

 

  • Totalrådgivning
  • Projekteringsledelse
  • Projektering af anlægsarbejder
  • Projektering af konstruktioner
  • Projektering af VVS og ventilation
  • Projektering af el og CTS
  • Brandrådgivning

 

For Forsvarets Ejendomsstyrelse på flyvestationen i Karup har vi udarbejdet brandstrategi og brandplaner for projektet, som er projekteret i samarbejde med OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S. Projektet indeholder to nye hangarer til forsvarets ni nye skibsbaserede helikoptere af mærket MH-60R SEAHAWK.

Byggeriet er opført som en del af Flyvestationen på Forsvarets område i den midtjyske natur og underlagt strenge sikkerhedskrav.

Bygherre:

Forsvarets Ejendomsstyrelse

Arkitekt:

ERIK Arkitekter A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Størrelse:

5.600 m² bygning / 14.000 m² terræn

Udført:

2014-2016

Projektet

Nybyggeriet består af to hangarer med henholdsvis to reparationsdokke og tre konfigurationsdokke til de nye helikoptere.
Hver hangar forsynes med 7 m høje og 21 m brede gennemlyste porte, ligesom der installeres et portalkran i hver hangar. Herudover opføres et stort eskadrilleområde med kontor-, omklædnings-, velfærds- og værkstedsfaciliteter samt nyt lager med stablingshøjde < 8,0 m.

 

Anlægsarbejde

I terræn er der anlagt nye forpladser og belægninger for blandt andet parkering, containeroplag samt varegård. Der er endvidere etableret skyllefacilitet for helikoptere. Arealet af disse områder andrager 14.000 m². Regnvand fra tage og belægninger ledes til sivedræn.

 

Konstruktioner, opvarmning og belysning.

Byggeriet er opført efter Lavenergiklasse 2015 energikrav i betonelementer og med flade tage med tagpapdækning. Opvarmning sker ved hjælp af naturgas og biomasse. Belysning sker i overvejende grad ved brug af LED-belysning. Der er etableret ABA- henholdsvis Sniffer-anlæg i alle rum.

Flyvestation Karup, industri, reference, Oluf Jørgensen
Kontakt
Per-Christiansen 400×500

Brug for certificeret rådgivning?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

OJ Brandrådgivning, brandteknisk rådgivning, brandsikring