Brandteknisk rådgivning

Certificerede brandrådgivere, der sikrer dit byggeri.

Læs mere nedenfor om vores ydelser inden for brandrådgivning og brandsikring i relation til alle former for byggeri, både nybyggeri, renovering eller fx. ombygning af bevaringsværdige ejendomme.

OJ Brandrådgivning, brandteknisk Rådgivning, OJ Rådgivende Ingeniører
Ydelser

Certificerede brandrådgivere og specialister i brandteknik

Hos OJ Brandrådgivning er vi certificerede brandrådgivere og specialister i brandsikring inden for alle former for byggeri.

Igennem mange år har vi opbygget en viden og erfaring som gør, at vi godt tør kalde os specialister på området.

Vores medarbejdere er kompetente og erfarne brandingeniører, der er certificerede til brandklasse 2, 3 eller 4 eller har en Master i brandsikkerhed. Flere medarbejdere har desuden en lang og bred erfaring inden for rådgivningsbranchen, fra det danske beredskab eller fra fx. Bygningsstyrelsen.

 

Vi tilbyder rådgivningsydelser inden for certificeret brandrådgivning på flg. områder:

 • Brandstrategi
 • Brandteknisk dimensionering
 • Brandtekniske analyser
 • Brandsimulering m. CFD (Computational Fluid Dynamics)
 • Evakueringssimuleringer (Håndberegning / Pathfinder)
 • Risikoanalyser
 • Evakueringsplaner
 • Konstruktionsbrandtekniske analyser
 • Certificeret brandrådgivning samt 3. parts kontrol
 • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner
 • Pladsfordelingsplaner
 • Brandrådgivning jf. beredskabsloven og tekniske forskrifter for gasser, brændbare faste stoffer og brandfarlige væsker
 • Bygherrerådgivning og due diligence
 • Planlægning og supervision af brandtest

Brandtekniske forhold og optimeret bygningsdesign

Det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til de brandtekniske forhold i forbindelse med en bygnings design. Når OJ Brandrådgivning deltager i denne indledende fase med vores viden og erfaring, er vi ofte i stand til at bidrage med forslag, som tager hensyn til både personsikkerhed og optimering af bygningen med deraf reducerede bygge- og driftsomkostninger til følge.

Personsikkerheden er det væsentligste parameter ved det grundlæggende design af bygningen. Her deltager vi sammen med arkitekten og det øvrige projektteam i opdeling af bygningen, fastlæggelse af flugtveje samt passive brandsikringstiltag til sikring af, at kravene i det gældende bygningsreglement er overholdt.

Brandstrategi og brandsikringstiltag

Vi beskriver de aktive brandsikringstiltag i brandstrategien, og de vil ofte være en konsekvens af bygningens anvendelse og personbelastning. Tiltagene kan også anvendes funktionsbaseret med henblik på at optimere bygningen i relation til fx anvendelse af brandglas, krav til ventilationsanlæg og sikring af konstruktioner mod brandpåvirkning.

Foruden personsikkerheden indgår indsatsforhold og værdisikring også som elementer i vores optimerede bygningsdesign.

Rådgivning fra certificerede brandrådgivere, som en selvstændig ydelse eller som del af en pakkeløsning

Hos OJ Brandrådgivning kan du vælge at købe vores ydelser inden for det brandtekniske område som en selvstændig del eller som en del af en samlet ingeniørfaglig rådgivningspakke hos vores moderselskab OJ Rådgivende Ingeniører.

Derudover er vi certificerede til at foretage tredjepartskontrol på projekter for andre aktører og du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om,  hvordan vi kan være med til at opfylde bygningsreglementets obligatoriske krav om, at der ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver til dit projekt.

OJ Brandrådgivning, brandsikring, text image, Lager-inkl.-pulverslukkere

Brandsikkerhed og overholdelse af Bygningsreglementet, BR18

Ifølge Bygningsreglementet, BR18, er der obligatoriske krav om, at der ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver til dit projekt.

Hvis dit projekt er i brandklasse 2-4 rådgiver vi om inden for hele området relateret til brandsikkerhed:

 • Antændelse af brand og røgspredning
 • Beredskabets indsatsforhold
 • Brandsikring af konstruktioner
 • Brandtekniske installationer
 • Drift, kontrol og vedligehold
 • Evakuering og redning af personer
 • Materialevalg
Betjeningspanel-for-ata-anlæg,-text-image
Kontakt
OJ Brandrådgivning, Brandsikring, brandteknisk rådgivning

Har du brug for brandteknisk rådgivning til dit byggeri?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder kompetent brandrådgivning inden for alle brandklasser.

Brandmand, OJ Brandrådgivning