Brandrådgivning

Eksklusive boliger, Havneøen, Vejle

Meget spændende projekt på spidsen af havneindløbet i Vejle, hvor vi har bidraget med brandrådgivning til etablering af punkthuse og parkeringskælder.

Havneøen, Vejle, OJ Brandrådgivning, brandteknisk Rådgivning, OJ Rådgivende Ingeniører
Ydelser

Rådgivningsydelser

  • Projektering af anlæg / fundamenter
  • Projektering af konstruktioner
  • Projektering af VVS og Ventilation
  • Projektering af El
  • Brandrådgivning
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn

 

Til dette projekt har vi (i det tidligere Hundsbæk & Henriksen A/S) projekteret etablering af 9 punkthuse med parkeringskælder og fællesarealer.

De 9 punkthuse udføres over flere etaper og bliver unikke og varierer i højden op til 12 etager + parterre, med i alt 117 lejligheder, fordelt på 23.500 m2.
Punkthusene er bl.a. projekteret med brandmandselevatorer, overtryksventilerede trapperum og parkeringskælder med havvandssprinkling og CO2-ventilation, for at sikre et sundt og sikkert indeklima.

Bygherre:

Havneøen P/S (KIRK KAPITAL A/S og AP Pension)

Arkitekt:

Arkitema Architects

Entrepriseform

Totalentreprise

Størrelse:

23.500 m²

Udført:

2015-2020

Brandrådgivning til etape 1 og P-kælder

Etape 1 i forbindelse med opførelse af boligerne består af 4 af bebyggelsens 9 planlagte punkthuse. Det samlede bruttoetageareal for denne etape udgør 10.856 m² boliger inkl. fællesarealer, samt opførelse af 6.584 m² kælder, indeholdende bl.a. parkering, depoter, affaldsrum og teknik.

 

P-kælder

Kælderen indeholder sprinklerrum, brandcentral, hovedteknikrum og affaldsrum, udover parkeringsarealer til biler og cykler. Parkeringskælderen er CO2-ventileret, er udført vandtæt og med gulvkote 2,1 meter over daglig vande i fjorden. Parkeringsarealerne er sprinklet, og der er udført et 100 kubikmeter stort sprinklerreservoir under kældergulv i P-kælderen.

Havneøen, Vejle, OJ Brandrådgivning, brandteknisk Rådgivning, OJ Rådgivende Ingeniører

Etape 2

Etape 2 omfatter opførelsen af 2 punkthuse, som tilsammen omfatter 48 nye boliger fordelt på i alt 4.515 m². Lejlighederne i de to punkthuse er dermed mindre end lejlighederne i de første fire punkthuse. Det ene punkthus bliver i 7 etager og rummer 2.835 m², mens den anden bliver i 4 etager og rummer 1.680 m².

Begge punkthuse får udeliggende altaner i modsætning til de fire punkhuse fra etape 1, som har integrerede altaner. De to punkthuse i etape 2 får, som de øvrige punkthuse, ligeledes et varieret facadeudtryk, hvor den røde tråd igennem byggeriet bliver tegl for en sammenhængende effekt mellem alle bygningerne.

Havneøen, Vejle, OJ Brandrådgivning, brandteknisk Rådgivning, OJ Rådgivende Ingeniører
Kontakt
OJ Brandrådgivning, Brandsikring, brandteknisk rådgivning

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Certificeret brandrådgivere, Pulverslukkere,-OJ-Brandrådgivning,-Brandteknisk-Rådgivning