Rådgivende ingeniørfirma

Sct. Ibs Skole, Horsens

Brandrådgivning i forbindelse med genopbygning og fremtidssikring af traditionsrig privatskole i Horsens.

Sct. Ibs Skole, Horsens, undervisning, Oj Rådgivende Ingeniører, tidligere Oluf Jørgensen A/S
Ydelser

 

Til Sct. Ibs Skole i Horsens har vi, i samarbejde med vores moderselskab, OJ Rådgivende Ingeniører, bidraget med ingeniørfaglig rådgivning i forbindelse med genopførelse af en ny skolebygning, som erstatning til den del af skolen som nedbrændte i 2018.

Der er udført certificeret brandrådgivning, herunder udarbejdelse af dokumentation for indplacering i brandklasse, vurdering af indsatstaktiske forhold, brandstrategi, funktionsbeskrivelser kontrolplaner for design/projektering/udførelse, kontrolrapport for design, DKV-plan samt start- og sluterklæring for projektet.

Bygherre:

Sct. Ibs Skole

Arkitekt:

Ginnerup Arkitekter og LINJEN

Entrepriseform

Totalentreprise

Størrelse:

4.600 m²

Udført:

2020-2021

Brandteknisk rådgivning til genopbygning af skole

Her er skabt en velfungerende skole, hvor der er plads til både almindelig klasseundervisning, faglig fordybelse og leg. Der har igennem hele processen med genskabelsen af skolen været et stort fokus på børnenes trivsel samt privatskolens stolte traditioner med musik og teater.

Bygningen rummer udover klasselokaler til 7.-9 klasserne samt tilhørende grupperum og fællesarealer også en multisal, dansesal, omklædningsfaciliteter, musik-, håndværk- og designlokaler, kantine og produktionskøkken.

Multisalen er tænkt ind i bygningen, så den også kan bruges som samlingssted for fællessamlinger for skolen.

Indvendigt er væggene foret med finér, der dæmper akustikken og giver plads til rolige pauser i en skoledag fuld af aktivitet.

Sct. Ibs Skole, Horsens, undervisning, Oj Rådgivende Ingeniører, tidligere Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
OJ Brandrådgivning, Brandsikring, brandteknisk rådgivning

Er der brug for en certificeret brandrådgiver på dit næste projekt?

Kontakt os gerne og hør nærmere om, hvordan vi kan løse opgaven.

Æbeløen,-Aarhus