Brandrådgivning

Svinkløv Badehotel, Fjerritslev

Efter nedbrændingen af det historiske badehotel, har vi i forbindelse med genopbygningen bidraget med ingeniørfaglig rådgivning, inkl. brandrådgivning.

Svinkløv-Badehotel
Ydelser

Rådgivningsydelser

Det oprindelige Svinkløv Badehotel stod færdigt i 1925, men brændte ned til grunden i september 2016. Fonden bag Svinkløv Badehotel besluttede at genopføre badehotellet som et træhus med samme beliggenhed som det tidligere hotel og tager udgangspunkt i tilnærmelsesvis samme ydre geometri.

Vores certificerede brandrådgivere fra det tidligere Hundsbæk & Henriksen A/S har bidraget med brandrådgivning, herunder udarbejdelse af brandstrategi og specielle forhold omkring træbyggeri.

 

 

Bygherre:

Fonden for Svinkløv Badehotel

Arkitekt:

Praksis arkitekter

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

2.500 m²

Udført:

2017-2019

Konstruktioner, brandstrategi og bæredygtighed

Det nye Svinkløv Badehotel er opført samme sted med omtrent samme fodaftryk som det oprindelige. Kælder og dæk udføres i beton, og den øvrige bygning udføres i træ som udgangspunkt som en ”stolpe-værkskonstruktion”.  Selve huset er således et træhus både ind- som udvendigt, hvilket stiller særlige krav til de brandmæssige løsninger og den tilhørende brandstrategi.

 

Bæredygtighed

Huset er bæredygtigt med et enkelt og ærligt udtryk. Der opføres derfor et reelt træhus, hvor de bærende og adskillende bygningsdele er udført alene i træ. På den måde indgår bygningsdelene som en naturlig del og understøtter husets hovedgeometri.

Text-image

Brandstrategi

Bygningen er brandsikret i henhold til ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 (EBB)”, dog er enkelte elementer (anvendelse af træfiberisolering samt evakuering via udvendige flugtvejstrapper) dokumenteret ved brandteknisk dimensionering, hvor der også løbende er foretaget en række brandtekniske analyser for at opfylde bygherrens ønsker til bygningens udformning.

Personer i bygningen evakuerer samtidig direkte til det fri (totalevakuering), hvor der fra alle steder som udgangspunkt er mulighed for flugt til mindst to flugtveje, der er uafhængige af hinanden.

Alle værelser er grupperet omkring centrale flugtvejsgange, som i den ene ende har adgang til en flugtvejstrappe i det fri, og i den anden ende adgang til det centrale trapperum, som er i egen brandsektion.

Til at understøtte brandsikkerheden i forhold til personsikkerhed og værdisikring er der anvendt en række brandtekniske installationer, fx automatisk brandalarmanlæg, automatisk varslingsanlæg, sikkerhedsbelysning og automatisk branddørslukningsanlæg.

Brandstrategi, Svinklev Badehotel, OJ Brandrådgivning
Kontakt
OJ Brandrådgivning, Brandsikring, brandteknisk rådgivning

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Certificeret brandrådgivere, Pulverslukkere,-OJ-Brandrådgivning,-Brandteknisk-Rådgivning