Brandrådgivning

Fjordenhus, Vejle

Brandteknisk rådgivning til prisvindende perle i Vejle Fjord – Kirk Kapitals kunstneriske hovedkvarter i havnebassinet.

Fjordenhus, OJ Brandrådgivning, brandteknisk Rådgivning, OJ Rådgivende Ingeniører
Ydelser

Rådgivningsydelser

  • Projektudvikling
  • Brandrådgivning
  • Bygherrerådgivning
  • Bygherrerepræsentation
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn

 

Prisvindende projekt med etablering af nyt hovedsæde i havnebassinet i Vejle til Kirk Kapital. Domicilet er et prisvindende projekt, der er udviklet i tæt samarbejde med den internationalt anerkendte kunstner Olafur Eliasson.

Opgaven er udført af vores medarbejdere fra det tidligere Hundsbæk og Henriksen A/S, som deltog i projektet som bygherrerepræsentant og projektudvikler og har haft den overordnede projektledelse.

Bygherre:

KIRK KAPITAL A/S / Kirk Property A/S

Arkitekt:

Studio Olafur Eliasson

Entrepriseform

Hoved- og fagentrepriser

Størrelse:

6.800 m²

Udført:

2010-2018

Avanceret byggeri med bl.a. teknikrum under vandet

Det nye domicil er pælefunderet og placeret i havnebassinet. Det er opbygget med spuns omkring tre sammenstillede rotunder i vandet med en bro over til den nyetablerede ø i havnen. I rotunderne er der modsatrettede udskæringer, som er forskudt og går fra en ellipseform i den ene ende til en cirkelform i den modsatte. Der er desuden etableret undersøisk skibsstødssikring i vandet omkring domicilet for påsejlingsbeskyttelse.

Under havoverfladen er bygningens teknikrum placeret i en undersøisk kælder, som er forbundet til fastlandet via en undersøisk gang.

Fjordenhus, OJ Brandrådgivning, brandteknisk Rådgivning, OJ Rådgivende Ingeniører

Unika i mindste detalje

Bygningens organiske udtryk stiller store krav til materialerne, byggeteknik og håndværk. Alle materialer er gennemtænkt i funktionen, så de afspejler netop dét specielle udtryk, som får kunsten til at spille sammen med funktionen.

Kunstneren Olafur Eliasson ønskede bl.a. at lofter og gulve blev ens i udtrykket. Derfor er al beton støbt i hvid beton, og de samme mønstre går igen uanset, om man kigger op eller ned i bygningen. Specialbrændte sten i forskellige farvetemaer hjælper ligeledes lyset nedad og ind i bygningen.

Til håndtering af de mange unikke detaljer i byggeriet blev der udarbejdet et mock up i 1:1 på havnen til udvikling og afprøvning af forskellige byggeteknikker, da byggeriet i flere tilfælde krævede udvikling af helt nye byggeteknikker.

Ovenstående har også alt sammen bidraget til en specialdesignet brandstrategi og rådgivningsprocessen har for os været krævende, men super spændende.

Text-image-3
Kontakt
OJ Brandrådgivning, Brandsikring, brandteknisk rådgivning

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Certificeret brandrådgivere, Pulverslukkere,-OJ-Brandrådgivning,-Brandteknisk-Rådgivning