Rådgivende ingeniørfirma

ARC - Amager Ressourcecenter

Brandrådgivning i forbindelse med etablering af nye mandskabs- og parkeringsfaciliteter for affaldsindsamlingen i København.

ARC affaldssortering, nye faciliteter

Rådgivningsydelser

I samarbejde med vores moderselskab har vi bidraget med flg. rådgivningsydelser til projektet:

  • Projektering af anlægsarbejder
  • Projektering af konstruktioner
  • Projektering af VVS og ventilation
  • Optisk, termisk og akustisk indeklima
  • Projektering af el-installationer
  • Brandrådgivning
  • Rådgivning og certificering fra certificeret statiker
  • DGNB-certificering
  • Fagtilsyn

 

I foråret 2023 står Amager Ressourcecenters bæredygtige og grønne parkerings- og mandskabsfaciliteter til affaldsindsamling i København klar og vi har i samarbejde med vores moderselskab, OJ Rådgivende Ingeniører, stået for al ingeniørfaglig rådgivning, herunder også brandrådgivning.

Anlægget, som skal indgå som den ene halvdel af en foreslået fremtidig samling af faciliteter for affaldsindsamling i Københavns Kommune, er med til at understøtte ønsket om at hjemtage affaldsindsamlingen i  Københavns Kommune, at elektrificere af affaldsindsamlingen samt ikke mindst at give et godt og sundt arbejdsliv for affaldsindsamlingens renovationsmedarbejdere.

Bygherre:

I/S Amager Ressourcecenter

Arkitekt:

WE Architecture

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

2.086 m²

Udført:

2020-2023

Brandteknisk rådgivning og strategi

Der er udført certificeret brandrådgivning, hvilket indebærer dokumentation for indplacering i brandklasse, vurdering af indsatstaktiske forhold, brandstrategi, funktionsbeskrivelser kontrolplaner for design/projektering/udførelse, kontrolrapport for design, DKV-plan samt start- og sluterklæring for projektet.

Udvendigt rummer projektet parkeringsfaciliteter med 22 kW AC og 50 kW DC ladestandere til 65 eldrevne skraldebiler og servicebiler. Det store behov for effekt til opladning har medført, at der etableres 5 transformerstationer. Med den nye ladeinfrastruktur er grundlaget for en bæredygtig fremtid, hvor skraldebilerne i København skal køre på el, grundlagt. Denne infrastruktur giver mindre støj og ingen udledninger til gavn for københavnerne.

Byggeriet opføres som et to etages byggeri hvor 1. salen kommer til at rumme administration og driftskontor med mødelokaler, kantine med anretterkøkken og tre tagterrasser med udgang fra kontor og kantine.
Stueplan vil rumme to sæt omklædnings- og baderum for 230 personer samt tilhørende fitness- og behandlerlokaler m.m. Herudover rummer bygningen dobbelthøje værksted og vaskehal til renovationskøretøjerne.

 

 

 

 

ARC affaldssortering, nye faciliteter

Bæredygtighed i byggeriet

Udgangspunktet for projektet er et mål om en DGNB-GULD certificering.

Det er et ambitiøst byggeri, hvor alt fra byggematerialer til den senere drift tilrettelægges så miljø- og ressourcemæssigt optimalt som muligt. Der er stor fokus på den sociale bæredygtighed ved  at opføre et lyst, afstressende og grønt byggeri, der udføres med certificerede materialer, så indeklimaet og arbejdsmiljøet bidrager til at forøge medarbejdertrivselen for ARC’s ansatte.

I udviklingen af projektet er der arbejdet med en strategi, hvor cirkulær økonomi og andre miljøvenlige tiltag er synlige og kan aflæses 1:1. Der er også integreret grønne tage, intensive plantekummer og tre terrasser, der bidrager med optagelse af regnvand og samtidig skaber beskyttede og afstressende opholdsarealer for de ansatte.

ARC affaldssortering, nye faciliteter
Kontakt
Per-Christiansen 400×500

Brug for en certificeret brandrådgiver?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel brandrådgivning til dit byggeprojekt.

Certificeret brandrådgivere, Pulverslukkere,-OJ-Brandrådgivning,-Brandteknisk-Rådgivning