Rådgivende ingeniørfirma

Jørgensens Hotel

Certificeret brandrådgivning og udarbejdelse af brandstrategi i forbindelse med en gennemgribende restaurering og renovering af ikonisk hotel fra 1813 i Horsens.

renovering, hotel, Oluf Jørgensen A/S, reference
Introduktion

 

Spændende projekt, der blev nomineret til Renoverprisen i 2021. Det gamle Jørgensens Hotel genåbnede i maj 2020 efter to års gennemgribende restaurering og renovering. Hotellet har siden 1813 været beliggende i Horsens centrum i Lichtenbergs Palæ, opført i 1744 af Gerhard de Lichtenberg.

Lichtenbergs Palæ, som er et grundmuret barokpalæ, blev fredet i 1918 og udvidet i 1972 med yderligere værelser. Restaureringen og renoveringen har foruden hotelvirksomheden også omfattet selskabslokaler og restaurant.

Bygherre:

Ejendomsselskabet CASA A/S

Arkitekt:

Linjen A/S

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

2.267 m²

Udført:

2018-20

Brandrådgivning og brandstrategi i forbindelse med renovering af ikonisk palæ.

Det daværende Oluf Jørgensen A/S - rådgivende ingeniører, nu OJ Rådgivende Ingeniører, har bistået med rådgivning i forbindelse med ændring af bærende konstruktioner og anlægsarbejder samt i forhold til brand, herunder i forbindelse med etablering af nyt moderne produktionskøkken.

Brandrådgivningen har blandt andet omfattet udarbejdelse af ny brandstrategi, brandplaner m.m. Denne rådgivning af udført i tæt samarbejde med kommune, beredskab, bygherre og arkitekt således at brandsikkerheden er i top for den for den fredede og bevaringsværdige bygning.

Konstruktivt har vi projekteret ændringer i eksisterende konstruktioner som følge af en nyindretning af særligt den fredede del af hotellet. Projekteringen og udførelsen er sket i et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen i omfang og princip i de valgte løsninger.
Det nye produktionskøkken har blandt andet også afstedført nye afløbsforhold, så der er projekteret og etableret nye ledninger i terræn.

 

Ny indretning af restaurent i kælderplan

renovering, hotel, Oluf Jørgensen A/S, reference
Kontakt
Per-Christiansen 400×500

Har du brug for brandrådgivning til dit renoveringsprojekt?

Las os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at brandsikre dit projekt.