Rådgivende ingeniørfirma

Køge Kyst

Et stort bæredygtigt byggeri med fokus på både social og sundhedsmæssig bæredygtighed. Her er fem karréer med hver deres særlige tema og egne målgrupper.

Coverwidget-2
Introduktion

OJ Rådgivende Ingeniører er projekteringsleder og projekterende af alle ingeniørydelser ved opførelse af 500 nye ejer- og lejeboliger i den nye bydel Køge Kyst, byggefelt SH4.

De nye boliger, som er for alle aldre og boligtyper, opføres i fem selvstændige boligkarréer i varierende og trappeserende højder fra 3 til 9 etager. Boligerne på etagerne bliver kombineret med erhverv med udadvendte tilbud i stueetagerne, så som fælleslokaler, værksteder, gæsteboliger, kontorfællesskab, daginstitution, restaurant, sundhedshus, bevægelseshus, kiosk, bager m.m.

 

Bygherre:

PensionDanmark

Samarbejdspartnere:

Enemærke & Petersen a/s, Tegnestuen Lokal, Mangor og Nagel A/S og Tegnestuen Vandkunsten

Entrepriseform:

Totalentreprise

Størrelse:

45.000 m²

Udført:

2019-2026

Projektet

Projektet indeholder fem karréer med hver deres særlige tema og egne målgrupper, og de 500 boliger spænder helt fra kompakte 2-værelses til meget rummelige 6- værelses lejligheder, fordelt på 14 boligtypologier.

Der bliver både ejer- og lejeboliger samt bofællesskaber for tre forskellige aldersgrupper. Særlige ”work-boliger” har en del indrettet til mindre erhverv. Som en nyskabelse bliver der også deleboliger for familier, enlige eller fraskilte, der har børnene en uge ad gangen, som kan se fordele i at leje en bolig, hvor noget er privat for hver familie, og noget er fælles.

500 bæredygtige boliger der DGNB-certificeres.

Text-image-2
Projekteringsledelse

Projekteringsledelse

Oluf Jørgensen A/S har fungeret som projekteringsleder i overensstemmelse med ABR 18 og YBL 18, en projekteringsledelse med mange forskelligartede processer.

De fem byggefelter opføres med to arkitektteams, hvor der foregår koordinering mellem ingeniører og arkitekter, men i lige så høj grad med entreprenøren, som bidrager med løsninger og prissætning.
Der er tillige koordinering med projektudviklingsselskabet Køge Kyst, som parallelt med projekteringen projekterer og udbyder byggemodningen i området.

 

Særligt kompleks er koordineringen omkring den gennemgående bygade Sønder Molevej, hvor gaden indrettes med affaldssystemer og byrumsinventar. Her skal samtidig koordineres omkring bygningernes brandredning og trafikafvikling fra parkeringskældre. Endvidere gør byggefeltets beliggenhed, at der er særlig fokus på støj fra Køge havn samt vindforhold fra det strandnære område. Her koordineres med specialfirmaer inden for området, som vejleder i design af facader og vinduer, som dæmper støj samt udearealer som designes med bedst mulige vindforhold for ophold.

Social og sundhedsmæssig bæredygtighed

Byens liv skal også udfoldes under åben himmel. De kommende beboere kan for eksempel gå ud på de fælles tagterrasser og benytte haver eller drivhuse. Gårdrummene og ”almindingerne” indrettes, så de tilbyder ro, naturoplevelser og aktive fællesskaber.

Almindingerne er gennemgående grønne områder, som kendetegner hele Søndre Havn, og som på én gang er rekreative byrum og klimasikring mod skybrud.

Foruden et udpræget fokus på social og sundhedsmæssig bæredygtighed er også klimavenligheden i højsædet, og hver enkelt karré udvikles til DGNB Guld certificering.

Et stort projekt med fokus på både social og sundhedsmæssig bæredygtighed.

Text-image-1
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste byggeprojekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.