Rådgivende ingeniørfirma

OJ Brandrådgivning - En del af Sweco

Vi tilbyder brandteknisk rådgivning inden for alle brandklasser og udfører tredjepartskontrol i hele landet.

OJ Brandrådgivning er sammen med vores kolleger fra OJ Rådgivende Ingeniører blevet til Sweco.

OJ Brandrådgivning, brandteknisk Rådgivning, OJ Rådgivende Ingeniører

Brandrådgivning og brandsikring i alle brandklasser

Hos OJ Brandrådgivning – En del af Sweco er vi specialister i brandrådgivning til og brandsikring af alle typer byggeri, både nybyg, renoveringer eller ombygninger.

OJ-Brandrådgivning,-brandalarm-kontor,-røgudvikling,-text-image

Kompromisløs brandsikring sker tidligt i processen

Brandrådgivning som en naturlig del af projekteringen af dit projekt.

Invitér os med fra starten af dit projekt, dermed sikrer vi, at der bliver taget hensyn til brandsikring og andre brandtekniske forhold allerede i forbindelse med bygningens designfase. Dermed integrerer vi brandsikkerheden, uden at det griber ind i bygningens design og funktion og på samme tid, bliver brandsikkerheden fastlagt på den mest fordelagtige måde.

Vi rådgiver altid i et tæt samarbejde med alle involverede parter i byggeriet og tager i den forbindelse højde for både bygherres, arkitekters, entreprenørers og myndighedernes ønsker eller krav til byggeriet.

 

OJ-Brandrådgivning,-text-image,-nødudgang-kontor,-brand

Kvalitetssikring som en integreret del af brandrådgivningen

Kvalitetssikring er en integreret del af arbejdet i OJ Brandrådgivning – En del af Sweco og vores primære mål er, at bygherre sikres en rådgivning, der imødekommer ønsker og behov samt leveres inden for den aftalte ramme for kvalitet, tid og pris. Målet er altid, at vores kunder aldrig bruger flere ressourcer end nødvendigt.

Vi ser frem til at være med til at sikre dit byggeri med rådgivning af høj kvalitet.

byggeri og anlæg, Oluf Jørgensen A/S